Loading
 

Avís legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Cartonatges Trilla, SA o de terceres persones amb qui Cartonatges Trilla, SA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Cartonatges Trilla, SA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Cartonatges Trilla, SA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Cartonatges Trilla, SA.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Cartonatges Trilla, SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a cartonatgestrilla.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Cartonatges Trilla, SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
Cartonatges Trilla, SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Cartonatges Trilla, SA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Cartonatges Trilla, SA.